Jednostanowiskowa Wiata Garażowa TEXAS I

Cena: 13 976 zł

+ 2 420 zł

Montaż

+ 1 650 zł

Malowanie

+ 3 190 zł

Poszycie dachu deskami

+ 1 980 zł

Poszycie dachu gontem

+ 1 430 zł

Rynny

+ 440 zł

Okucia

+ 605 zł

Kotwy

Wymiary:

Głębokość:  6400 mm

Szerokość: 5100 mm

Wysokość w szczycie: 3280 mm

Szerokość w świetle wjazdu: 3720 mm

Wysokość w świetle wjazdu: 1980 mm

Wysokość słupa: 2100 mm