Jednostanowiskowa Wiata Garażowa TEXAS I

Cena: 18 211 zł

+ 2 200 zł

Montaż

+ 1 490zł

Malowanie jednokrotne

+ 2 050 zł

Poszycie dachu gontem z obróbką blaszaną

+ 1 780 zł

Poszycie dachu gontem z obróbką drewnianą

+ 1 290 zł

Rynny PCV

Okucia

Kotwy

Wymiary:

Głębokość:  6400 mm

Szerokość: 5100 mm

Wysokość w szczycie: 3280 mm

Szerokość w świetle wjazdu: 3720 mm

Wysokość w świetle wjazdu: 1980 mm

Wysokość słupa: 2100 mm

Scroll to Top