Jednostanowiskowa Wiata GarażowaI IDAHO 36 + 18 M2

Cena: 28 617 zł

+ 3850 zł

Montaż

+ 2 750 zł

Malowanie

+ 2 310 zł

Poszycie dachu gontem

+ 990 zł

Rynny

+ 660 zł

Kotwy

w cenie

Deski na dach

Wymiary:

Głębokość: 6000 mm

Szerokość: 9000 mm

Wysokość w szczycie: 2960 mm

Szerokość w świetle wjazdu: 5720 mm 

Wysokość w świetle wjazdu: 2460 mm

Wysokość słupa: 2460 mm