Jednostanowiskowa Wiata GarażowaI IDAHO 36 + 18 M2

Cena: 29 277 zł

+ 3 490 zł

Montaż

+ 2 480 zł

Malowanie jednokrotne

+ 2 080 zł

Poszycie dachu gontem z obróbką drewnianą

+ 900 zł

Rynny PCV

Kotwy

Wymiary:

Głębokość: 6000 mm

Szerokość: 9000 mm

Wysokość w szczycie: 2960 mm

Szerokość w świetle wjazdu: 5720 mm 

Wysokość w świetle wjazdu: 2460 mm

Wysokość słupa: 2460 mm

Scroll to Top